Verejné obstarávanie - súhrnné správy

podľa zákona o Verejnom obstarávaní 343/2015 Z. z.