Pohybové aktivity

Pohybom sa dorozumievame so svojím okolím. Je to spôsob chôdze, držanie tela, mimika, stav hrubej a jemnej motoriky. Pri cvičeniach ide o stimuláciu neuromotoriky, zlepšenie spolupráce jednotlivých častí tela, cvičenie sebauvedomovania pri rôznych polohách tela a pohyboch, prežívania radosti z dotykov, masáže a pohybové hry. Cvičí sa aj pomocou zrkadla, pretože klient sa v ňom učí kontrolovať pohyb a vlastnú koordináciu. Používa sa predovšetkým pantomíma, pohybové hry, jóga, pohybová dramatizácia, psychodráma a relaxačné techniky.