Dsc 0192

Voľné pracovné miesta

Centrum sociálnych služieb – Juh Trenčín prijme do pracovného pomeru pracovníka na pracovné miesto:

OPATROVATEĽ / OPATROVATEĽKA

Informácie o pracovnom mieste:

 • Miesto práce: Liptovská 3134/10, 911 08 Trenčín
 • Termín nástupu: ihneď
 • Pracovný pomer: pracovná pozícia je obsadzovaná najskôr na dobu určitú na 1 rok s perspektívou predĺženia na dobu neurčitú
 • Druh pracovného pomeru: plný úväzok
 • Informácie o plate: Plat bude určený v zmysle ustanovení zákona o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Ponúkame stabilné pracovné miesto v nepretržitom pracovnom režime. Zamestnancom ponúkame 5 dni dovolenky nad rámec Zákonníka práce. Ponúkame príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie.

V žiadosti uveďte:

-       osobné údaje žiadateľa, adresa, telefonický kontakt, prípadne elektronický kontakt

-       dosiahnuté vzdelanie

-       prehľad doterajšej praxe

-       súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia GDPR

Požiadavky na zamestnanca:

 • Minimálne požadované vzdelanie: akreditovaný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín, v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
 • Pozícii vyhovuje aj uchádzač so vzdelaním:

-       nižšie stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti

-       úplné stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti

-       vyššie odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

-       bezúhonnosť

-       empatia, flexibilita, asertívne správanie, komunikatívnosť, odolnosť    voči psychickej aj fyzickej záťaži, kreativita

-       plné nasadenie pri práci a skutočný záujem o prácu

-       spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

-       zdravotná spôsobilosť na prácu, ktorá má byť vykonávaná

Kontakt

CSS – Juh Trenčín,  Liptovská 3134/10, 911 08 Trenčín , Ing. Milada Kolárová,

 0901 918 606, e-mail: milada.kolarova@csstrencin.sk

-------------------------------------------------------------------------------------

Centrum sociálnych služieb – Juh Trenčín prijme do pracovného pomeru pracovníka na pracovné miesto:

SESTRA/PRAKTICKÁ SESTRA

Informácie o pracovnom mieste:

 • Miesto práce: Liptovská 3134/10, 911 08 Trenčín
 • Termín nástupu: ihneď
 • Pracovný pomer: pracovná pozícia je obsadzovaná najskôr na dobu určitú na 1 rok s perspektívou predĺženia na dobu neurčitú
 • Druh pracovného pomeru: plný úväzok
 • Informácie o plate: Plat bude určený v zmysle ustanovení zákona o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Ponúkame stabilné pracovné miesto v nepretržitom pracovnom režime. Zamestnancom ponúkame 5 dni dovolenky nad rámec Zákonníka práce. Ponúkame príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie.

V žiadosti uveďte:

-       osobné údaje žiadateľa, adresa, telefonický kontakt, prípadne elektronický kontakt

-       dosiahnuté vzdelanie

-       prehľad doterajšej praxe

-       súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia GDPR

Požiadavky na zamestnanca:

 • Požadované vzdelanie:

-       úplné stredné odborné vzdelanie v odbore všeobecná sestra

-       úplné stredné odborné vzdelanie v odbore praktická sestra

 • Ďalšia požiadavka:

Povinná registrácia v Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek.

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

-       spoľahlivosť, asertivita, sebaovládanie

-       empatia, flexibilita, komunikatívnosť, odolnosť voči psychickej aj fyzickej záťaži, fyzická zdatnosť

-       plné nasadenie pri práci a skutočný záujem o prácu

-       zdravotná spôsobilosť na prácu, ktorá má byť vykonávaná

Kontakt:

CSS – Juh Trenčín,  Liptovská 3134/10, 911 08 Trenčín , Ing. Milada Kolárová,

 0901 918 606, e-mail: milada.kolarova@csstrencin.sk

--------------------------------------------------------------------------------------

Centrum sociálnych služieb – Juh Trenčín prijme do pracovného pomeru pracovníka na pracovné miesto:

SOCIÁLNY  PRACOVNÍK

Informácie o pracovnom mieste:

 • Miesto práce: Liptovská 3134/10, 911 08 Trenčín
 • Termín nástupu: ihneď
 • Pracovný pomer: pracovná pozícia je obsadzovaná najskôr na dobu určitú na 1 rok s perspektívou predĺženia na dobu neurčitú
 • Druh pracovného pomeru: plný úväzok
 • Informácie o plate: Plat bude určený v zmysle ustanovení zákona o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, v závislosti od dĺžky započítateľnej praxe.

Ponúkame stabilné pracovné miesto v jednozmennom pracovnom režime. Zamestnancom ponúkame 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce. Ponúkame príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie.

V žiadosti  uveďte:

 • osobné údaje žiadateľa, adresa, telefonický kontakt, prípadne elektronický kontakt
 • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia GDPR

K žiadosti  je potrebné doložiť:

 • motivačný list
 • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej odbornej praxe
 • doklad o vysokoškolskom vzdelaní (kópia diplomu alebo iného dokladu o najvyššom vzdelaní)
 • všetky ostatné doklady o absolvovaných kurzoch a výcvikoch

Požiadavky na zamestnanca:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II.stupňa, odbor sociálna práca
 • bezúhonnosť – výpis z registra trestov
 • znalosť všeobecne záväzných platných právnych predpisov (zákon NR SR č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) a iné
 • schopnosť tvorby projektov a podieľať sa na ich realizácii
 • organizačné schopnosti a schopnosť samostatnej práce
 • administratívne a rozhodovacie zručnosti

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • výborné komunikačné zručnosti
 • spoľahlivosť, asertivita, sebaovládanie
 • empatia, odolnosť voči psychickej aj fyzickej záťaži, schopnosť pracovať v strese a pod tlakom, bezkonfliktné správanie
 • dôslednosť, precíznosť, zodpovednosť, diskrétnosť
 • plné nasadenie pri práci a skutočný záujem o prácu
 • užívateľské schopnosti práce s PC
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

Kontakt:

CSS – Juh Trenčín,  Liptovská 3134/10, 911 08 Trenčín , Ing. Milada Kolárová,

 0901 918 606, e-mail: milada.kolarova@csstrencin.sk

---------------------------------------------------------------------------------------

Kalendár podujatí

 
Predchádzajúci mesiac December 2023 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31