Kontakt

Adresa:

CSS - Juh Trenčín

Liptovská 3134/10                      
911 08 Trenčín

 

info@csstrencin.sk

Informácie: 032/ 658 64 02-5

 

Riaditeľka                                       

Ing. Milada Kolárová

032/658 64 00

milada.kolarova@csstrencin.sk

 

Vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku          

Ing. Michaela Chudá

032/ 658 64 02-5

michaela.chuda@csstrencin.sk

 

Vedúca sociálno - zdravotníckeho úseku                 

Mgr. Andrea Tóthová - poverená vedením sociálno-zdravotníckeho úseku

032/ 658 64 02-5  

andrea.tothova@csstrencin.sk  

 

Sociálny úsek                         

Bc. Renáta Gavendová

032/658 64 02-5 

renata.gavendova@csstrencin.sk

 

Ing. Bc. Anton Rychtárech

032/658 64 02-5

anton.rychtarech@csstrencin.sk

 

Mgr. Mária Masarovičová Guldánová

032/658 64 02-5

maria.masarovicova@csstrencin.sk