Kreatívna činnosť

„Predstavivosť je dôležitejšia ako znalosti.“ (Einstein)

Pracuje najmä s tvorbou a reflexiou zameranou na proces či produkt. Prvoradým cieľom nie je vytvorenie umeleckého diela, ale prostredníctvom sebavyjadrenia, rozvíjania tvorivosti, schopnosti komunikovať a spracovaním osobne významnej témy dosiahnuť odstránenie alebo zmiernenie obtiaží chorého človeka. Kreatívna činnosť umožňuje využiť hmatové, estetické a emocionálne zážitky. Vhodné techniky sú: prstové hry, hry s tečúcou vodou, šteklenie rúk, tlieskania, hry s pieskom, papierom, ražou a listami. Pre rozvoj hmatovej citlivosti a rozvoj jemnej motoriky rúk je to prstomaľba, kresba na zarosené okno, otláčanie rúk a nôh, obaľovanie tela do rolí papiera. Činnosti s prvkami arteterapie využívajú fakt, že pri tvorbe je nutné využívať fantáziu, odkrýva ľudské vlastnosti, pohnútky, skryté názory a túžby. Nachádza skryté zákulisia v hĺbkach duše.