Aktivizácia

Aktivizácia – cez konanie, príťažlivú a zmysluplnú činnosť možno ovplyvniť človeka a možno dosiahnuť u neho pozitívne zmeny. Cieľom je stimulácia vývinu reči, myslenia a predstavivosti, sociálneho vývinu cez spoločné zamestnania (konštruktívne) hry, podpora samostatnosti a orientácie, v priestore, rehabilitácia narušených funkcií, náprava nevhodného správania a výchovných ťažkostí.