Čitateľský krúžok

„S pomocou kníh sa mnohí stávajú učenými i mimo školy. Bez kníh nebýva učený nikto ani v škole.“     Jan Amos Komenský

Čitateľský krúzok – využíva sa pôsobenie kníh na klienta.

Odporúča sa prevažne u introvertných (samotárskych) a racionálne založených klientov. Aplikuje sa u niektorých druhov schizofrénie, neuróz, alkoholizmu, toxikománie. Činnosti s prvkami biblioterapie využívajú literárne diela, ale aj vlastnú tvorbu. Predpokladá sa, že v literatúre sa postupne odrazili všetky problémy ľudstva v rôznom vekovom období. Takto môžu klienti konfrontovať vlastné názory s názormi hrdinou, ale aj s ostatnými v skupine a spoločne hľadať rozličné riešenia konfliktov. Spoločné čítanie vyvoláva pocit blízkosti a príležitosť k dôverným rozhovorom. Často sa využíva technika nedokončených príbehov, kde klient môže pokračovať a hodnotiť aký význam by malo pre hrdinu dané riešenie alebo iné, ktoré sa navrhne. K tejto činnosti patrí aj písanie listov, odkazov, básní, denníkov, životopisov, poviedok, rozprávok, scenárov.