Opatrovateľ / Opatrovateľka

Centrum sociálnych služieb – Juh  Trenčín   prijme  do  pracovného  pomeru pracovníka na pracovné miesto: OPATROVATEĽ / OPATROVATEĽKA

Informácie o pracovnom mieste:

  • Miesto práce: Liptovská 3134/10, 911 08 Trenčín
  • Termín nástupu: ihneď
  • Pracovný pomer: pracovná pozícia je obsadzovaná najskôr na dobu určitú na 1 rok s perspektívou predĺženia na dobu neurčitú
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok
  • Informácie o plate: Plat bude určený v zmysle ustanovení zákona o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
  •  Pracovné činnosti: Opatrovateľ vykonáva pomocnú prácu, rutinnú fyzicky namáhavú pomocnú manipulačnú alebo obslužnú prácu pri vytváraní , prehlbovaní a upevňovaní hygienických, spoločenských a pracovných návykov klientov a pomocnú obslužnú prácu pri opatrovaní klientov vyžadujúcu fyzickú námahu.

Ponúkame stabilné pracovné miesto v nepretržitom pracovnom režime. Zamestnancom ponúkame 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce. Ponúkame príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie.

V žiadosti uveďte:

-       osobné údaje žiadateľa, adresa, telefonický kontakt, prípadne elektronický kontakt

-       dosiahnuté vzdelanie

-       prehľad doterajšej praxe

-       súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane

        osobných údajov a Nariadenia GDPR

Požiadavky na zamestnanca:

  • Minimálne požadované vzdelanie: akreditovaný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín, v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
  • Pozícii vyhovuje uchádzač so vzdelaním:

-       nižšie  stredné  odborné  vzdelanie  získané  v odbore  vzdelávania  so  zameraním na

        opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti

-       úplné  stredné odborné  vzdelanie  získané  v  odbore  vzdelávania  so  zameraním  na

        opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti

-       vyššie odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie

        alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

-       bezúhonnosť

-       empatia, flexibilita, asertívne správanie, komunikatívnosť, odolnosť voči psychickej aj         

        fyzickej záťaži

-       plné nasadenie pri práci a skutočný záujem o prácu

-       spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

-       zdravotná spôsobilosť na prácu, ktorá má byť vykonávaná

Kontakt:

CSS – Juh Trenčín,  Liptovská 3134/10, 911 08 Trenčín , Ing. Milada Kolárová,

 0901 918 606, e-mail: milada.kolarova@csstrencin.sk