Sestra / Praktická sestra

Centrum sociálnych služieb – Juh  Trenčín   prijme  do  pracovného  pomeru pracovníka na pracovné miesto: SESTRA / PRAKTICKÁ SESTRA – ASISTENT

Informácie o pracovnom mieste:

  • Miesto práce: Liptovská 3134/10, 911 08 Trenčín
  • Termín nástupu: ihneď
  • Pracovný pomer: pracovná pozícia je obsadzovaná najskôr na dobu určitú na 1 rok s perspektívou predĺženia na dobu neurčitú
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok
  • Informácie o plate: Plat bude určený v zmysle ustanovení zákona o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

 

  • Pracovné činnosti: Odborné pracovné činnosti pri ošetrovateľskej starostlivosti v jednotlivých fázach ošetrovateľského procesu, hlavne pri uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb klientov v zariadení sociálnej služby, spolupráca s lekárom a so sestrou špecialistkou pri liečebných, diagnostických a ošetrovateľských výkonoch vykonávané praktickou sestrou alebo sestrou.

 

Ponúkame stabilné pracovné miesto v nepretržitom pracovnom režime. Zamestnancom ponúkame 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce. Ponúkame príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie.

V žiadosti uveďte:

-       osobné údaje žiadateľa, adresa, telefonický kontakt, prípadne elektronický kontakt

-       dosiahnuté vzdelanie, názov školy, odbor a rok ukončenia

-       prehľad doterajšej praxe

-       súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane

        osobných údajov a Nariadenia GDPR

Požiadavky na zamestnanca:

  • Požadované vzdelanie:

-       úplné stredné odborné vzdelanie v odbore všeobecná sestra

-       úplné stredné odborné vzdelanie v odbore praktická sestra

  • Ďalšia požiadavka:

Povinná registrácia v Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek.

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

-       spoľahlivosť, asertivita, sebaovládanie

-       empatia, flexibilita, komunikatívnosť, odolnosť voči psychickej aj fyzickej záťaži,        

        fyzická zdatnosť

-       plné nasadenie pri práci a skutočný záujem o prácu

-       zdravotná spôsobilosť na prácu, ktorá má byť vykonávaná

-       snaha stáleho vzdelávania

Kontakt:

CSS – Juh Trenčín,  Liptovská 3134/10, 911 08 Trenčín , Ing. Milada Kolárová,

 0901 918 606, e-mail: milada.kolarova@csstrencin.sk