Nežno - vážne

16.05.2012. Medzi naše mamičky - babičky prišli deti z materskej školy s krátkym programom. Druhá májová nedeľa bola  hlavne o nich. Nič výnimočné, škôlkari chodia pravidelne. A predsa chtiac - nechtiac, cítiť výnimočnosť chvíle. Na jednej strane detstvo, na strane druhej tí, čo už si niečo pamätajú. Odlišné telá, odlišné svety. Na jednom brehu som bola, na druhom budem, ak mi bude dopriate. Zrazu ma mrazí, či tam ,,človek" chce.

Z hľadiska vidieť aj cítiť nežno - vážne pohľady na deti. Rozmýšľam, čo vidia optikou pokory, životných skúseností, zažitej radosti a bolesti. Asi to nebude len sentiment vlastného detstva alebo vtipné detské brebty........Vidia tých svojich. Tých, čo majú síce odlišné bydlisko, ale naďalej obdarúvajú starostlivosťou, pozornosťou, láskou a pochopením. Vidia tých, čo nechodia, lebo nemôžu aj tých, čo veľmi nechcú. Aj taký je život.

My Vám prajeme naše drahé klientky, mamičky - babičky, nech aj od nás cítite porozumenie a lásku. Máme Vás radi.

 

Pane, ktorý si na nebi,

zachovaj všetkým deťom mamy.

Nech ako cesto na chlebík

im rastú v teple pod rukami .

M. Rúfus