ASISTENT SOCIÁLNEJ PRÁCE

Centrum sociálnych služieb – Juh Trenčín, prijme do pracovného pomeru pracovníka na pracovné miesto : ASISTENT SOCIÁLNEJ PRÁCE

 

Základné informácie o pracovnom mieste:

 • Miesto práce: Liptovská 3134/10, 911 08 Trenčín
 • Termín nástupu:  ihneď
 • Pracovný pomer: pracovná pozícia je obsadzovaná na dobu určitú,  s perspektívou predĺženia na dobu neurčitú
 • Druh pracovného pomeru: plný úväzok
 • Informácie o plate: Plat bude určený v zmysle ustanovení zákona o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
 • Termín zaslania žiadosti: bez obmedzenia
 • Popis pracovnej činnosti: sociálna práca zameraná na pomoc občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii a na voľbu postupov riešenia sociálnej pomoci, sociálnej rehabilitácia zameraná na podporu samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti prijímateľa sociálnej služby, administratívne práce spojené s výkonom sociálnej agendy a pri obstaraní osobných potrieb prijímateľov sociálnej služby, poradenská práca prvého kontaktu vrátane predbežnej klasifikácie problému prijímateľa a poradenského usmernenia.

 

V žiadosti uveďte:

 • osobné údaje žiadateľa, adresu, telefonický kontakt, prípadne elektronický kontakt
 • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia GDPR

K žiadosti  je potrebné doložiť:

 • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej praxe
 • kópiu dokladu o vzdelaní
 • všetky ostatné doklady o absolvovaných kurzoch a výcvikoch

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • Požadované vzdelanie:

-          vysokoškolské vzdelanie I. stupňa – odbor sociálna práca

Všeobecné spôsobilosti:

 • informačná gramotnosť
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • kultivovaný písomný prejav
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • osobnostný rozvoj
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • samostatnosť
 • tímová práca
 • rozhodovanie
 • analyzovanie a riešenie problémov
 • prezentovanie
 • digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • finančná a ekonomická gramotnosť
 • matematická gramotnosť
 • tvorivosť (kreativita)

 

Dôležité osobnostné vlastnosti:

 • empatia
 • analytické myslenie, samostatnosť
 • zodpovednosť
 • asertivita
 • iniciatívnosť
 • komunikatívnosť
 • praktické myslenie
 • sebaovládanie
 • spoľahlivosť
 • trpezlivosť
 • vnútorná stabilita
 • dôslednosť
 • precíznosť

 

Ďalšie požiadavky:

 • bezúhonnosť
 • znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov
 • strategické a komunikačné schopnosti, schopnosť pracovať v strese a pod tlakom

 

  CSS – Juh ponúka stabilné pracovné miesto, zamestnancom ponúkame 5 dni dovolenky nad rámec Zákonníka práce. Ponúkame príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie a príspevok na rekreáciu.

Kontakt:

CSS – Juh Trenčín,  Liptovská 3134/10, 911 08 Trenčín , Ing. Milada Kolárová,

0901 918 606, e-mail: milada.kolarova@csstrencin.sk