Podporili nás

Vedenie Centra sociálnych služieb - Juh sa chce touto cestou poďakovať v mene svojom i v mene prijímateľov sociálnych služieb CSS – Juh súkromným osobám, právnickým osobám, firmám a organizáciám, ktorí svojou štedrosťou v podobe daru prispeli ku skvalitneniu poskytovaných sociálnych služieb našim prijímateľom.

 

Mabonex spol. s r.o., Piešťany

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., rektor TnUAD v Trenčíne

Sanimat Sk spol. s r.o.

Fresenius Kabi spol. s r.o.

DEMY chránené bývanie, n.f. Trenčín

Hartmann – Rico spol. s r.o., Bratislava

Benete spol. s r.o., Trenčín

Agentom Alfa spol. s r.o., Praha

doc. JUDr. Robert Fico, CSc., poslanec NR SR

Adient Slovakia, s. r. o. - odštepný závod Trenčín

 

Pevne veríme, že Vašu priazeň si zachováme naďalej a aj v nasledujúcom roku  sa rozhodnete podporiť naše aktivity. S radosťou uvítame Vaše sponzorské dary v akejkoľvek forme.

Ďakujeme.

--------------------------------------------------------------------------------------

Centrum sociálnych služieb - Juh

touto cestou z celého srdca ďakuje úžasným a dobrým ľuďom, ktorí si v čase pandémie na nás spomenuli. Za to patrí všetkým obrovská vďaka.

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., rektor TnUAD v Trenčíne

SPy - občianske združenie

p. Marián Gáborík a p. Marián Hossa

MUDr. Peter Dráb

p. Jana Štefancová

p. Katarína Pataky

zamestnanci CSS - Juh