Odovzdanie vecného daru

Termín: 13.11.2019 - 13.11.2019

V stredu 13. novembra 2019 v popoludňajších hodinách navštívil naše zariadenie predseda TSK a poslanec Národnej rady SR pán Jaroslav Baška. V mene svojho kolegu, poslanca Národnej rady SR pána Róberta Fica pozdravil všetkých klientov zariadenia a vyjadril úprimnými slovami vďaku zamestnancom, ktorí sa starajú o všetkých obyvateľov nášho zariadenia.  Pán Róbert Fico sa rozhodol prispieť nášmu  zariadeniu vecným darom – ručnou motorovou kosačkou. Keďže sa z pracovných dôvodov pán Fico nemohol zúčastniť osobne odovzdania tohto daru, predseda TSK pán Jaroslav Baška slávnostne dar odovzdal riaditeľke zariadenia, ktorá vyjadrila úprimnú vďaku za seba a za všetkých obyvateľov CSS – Juh. Klienti CSS zaspievali p. Baškovi ľudové piesne s doprovodom gitary a odovzdali mu darček v podobe výrobkov klientov zariadenia.

Miesto konania

Spoločenská miestnosť CSS - Juh

Zabezpečuje

CSS - Juh Trenčín

Organizátor

CSS - Juh Trenčín